ÖLMEZLER TEKSTİL olarak anahtar kelimemiz ‘’İNSAN’’,

felsefemiz ise ‘’ÖNCE İNSAN’’ dır.

Önce İnsan...

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

interview-2087583_640

İnsan kaynakları politikaları, personel ile çalışmanın yönünü ve içeriğini belirleyen bir dizi hedef ve ilkelerdir. İstihdamla ilgili çeşitli konularda İnsan Kaynakları yöneticilerine özel yönergeleri temsil ederler ve kuruluşun işe alım, terfi, finansal tazminat, eğitim, seçimler gibi politikalarını belirler. ÖLMEZLER TEKSTİL olarak anahtar kelimemiz ‘’İNSAN’’, felsefemiz ise ‘’ÖNCE İNSAN’’ dır. Çünkü benimsediğimiz felsefenin konusu ‘’BİREY’’dir.

İnsan Kaynakları departmanı olarak şirketin çalışan profilini adaylar arasından şirkete en uygun olanları seçip, onlarla birebir tanışıp, onları işe alarak; tüm süreçlerini özenle ve titizlikle takip ettikten sonra çalışanların istek ve taleplerini karşılamaya yönelik çalışan bir politika izlemekteyiz.

success-2081168_640

İNSAN KAYNAKLARI OLARAK HEDEFLERİMİZ:

· Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.

· Çalışanlarımızın fikirlerine değer vermek ve bu fikirler doğrultusunda üretim ve yönetim birimlerinde gerekeni yapmak.

· Bütün birimlerde karşılıklı bilgi akışı ve paylaşımın sağlanacağı rahat ve teşvik edici ortam sağlamak.

· İnsan Kaynakları Yönetimi ekibimizi rekabet avantajı yaratan taklit edilemez bir unsur olarak göstermek.

· Şirketimizin misyonu ve vizyonunu gerçekleştirecek insan kaynağının planlamasına, yetenek ve becerilerinin gelişimine, kariyer ve performans yönetimlerine ve mutluluklarına katkı sağlayacak kaynakları sunmak.

· Yıl içerisinde çeşitli aralıklarla ihtiyaç analizleri oluşturularak eğitim takvimleri yapmak.

· İhtiyaç duyulan eğitimlerin dışında çalışmalarımızın gerektirdiği eğitimler, seminerler, konferanslar düzenlemek.

· Çalışanlarımız arasında işbirliği ve iletişimi güçlendirecek aktiviteler düzenlemek.

· Şirketimizin organizasyonel olarak gelişimi ve ilerlemesi için sistemler ve programlar geliştirmek.

· Öğrenmeye açık olma anlayışı ile şirket kültürüne yeni gelişmeleri entegre etmek.

· Her çalışan için şirket içinde uzun bir geleceğe rehberlik etmeye yardımcı olmak, kariyer yolları sağlamak.

İŞE ALIM SÜRECİ:

hiring-3580378_640Adayların doğru işe yerleştirilmelerini sağlamak amacıyla yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri olarak ortak kararlar alınır ve insan kaynakları ön değerlendirme süreci yönetilerek aday mülakata davet edilir. Aranan pozisyon ile adayın niteliklerinin eşleşmesi incelendikten sonra değerlendirmeye alınır. Tarafsız insan kaynakları gözlemlerinin ardından mesleki bilgileri toplanır ve bölüm yöneticisi ile görüştürülür. Seçme sürecinin tamamlanmasıyla sonuç adaya bildirilir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASININ AMACI;
ÖLMEZLER TEKSTİL OLARAK

Benimsediğimiz felsefenin konusu bireydir.